O mnie

Kinga Łuniewska – radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych, mediator, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (otwarty przewód doktorski – rozprawy poświęconej karom umownym w prawie przewozowym), autor artykułów naukowych poświeconych tematyce będącej przedmiotem zainteresowań, uczestnik wielu szkoleń branżowych, szkoleniowiec z zakresu zmian ochrony danych osobowych

Publikacje

 1. K. Łuniewska, Komornik radcą prawnym porównanie zawodów, 80-92 [w:] (red.) M. Wenclik, Deregulacja zawodów w Polsce, Łomża 2015, ISBN 978-83-60571-37-8
 2. K. Łuniewska, Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych i aplikantów radcowskich w obliczu zasad rzetelnego procesu, s. 57-70 [w:] Białostockie Studia Prawnicze 2017 vol. 22 nr 1, Białystok 2017
 3. K. Łuniewska, Tamara Zimna Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, – przyjęta do publikacji w Białostockich Studiach Prawniczych, Białystok 2017

Konferencje:

 1. Międzynarodowe seminarium Europejskie prawo rodzinne w praktyce polskich i innych europejskich prawników, 3 lipca 2015 r. Białystok

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oznaczanie przedsiębiorców w teorii i praktyce prawa, 3 czerwca 2016 r. Białystok
 2. Konferencja Międzynarodowa Nowy Jedwabny Szlak – prawna i gospodarcza współpraca parników z Polski i Chin, 15 maja 2017 r. Warszawa
 3. Konferencja Międzynarodowa Possibilities of legal cooperation in eastern Europe, 26 maja 2017 r. Białystok
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Białymstoku Modele postępowania dyscyplinarnego w świetle zasad rzetelnego procesu w dniu 17 marca 2014 r. – uczestnictwo czynne – wygłoszony referat ,,Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych i aplikantów radcowskich w obliczu zasad rzetelnego procesu”.
 5. I Białostockie Kolokwium Cywilistyczne Zasada słuszności w prawie prywatnym i jej praktyczne znaczenie, 10 kwietnia 2014 r. Białystok
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Deregulacja zawodów – deregulacja prawa gospodarczego zamierzone a faktyczne skutki reformy 15 kwietnia 2015 r. zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Przedsiębiorczości – uczestnictwo czynne – wygłoszony referat – „Komornik radcą prawnym porównanie zawodów”.
 7. Pierwsze Podlaskie Seminarium Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych w Europie – wyzwania i perspektywy, 13 listopada 2015 r. Białystok
 8. Konferencja Ogólnopolska Naukowa Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian, 14 października 2016 r. Białystok
 9. III Białostockie Kolokwium Cywilistyczne Pochodzenie dziecka a jego tożsamość, 13 stycznia 2017 r.  Białystok

Usługi

  • RODO: szkolenia, wdrożenie, audyty, nadzór
  • obsługa przedsiębiorców, negocjacje handlowe, opiniowanie umów, zastępstwo procesowe, mediacje
  •  reprezentowanie klienta w sporach przed sądami i innymi organami
  • sporządzanie opinii prawnych w konkretnych sprawach, jak i bieżące, doraźne doradztwo prawne,
  • stała obsługa prawna

Obszary działania kancelarii

Podstawowym zakresem usług, w których świadczeniu specjalizuje się kancelaria jest:

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami z branży spożywczej, transportowej i budowlanej. Z racji międzynarodowego zasięgu działań prowadzonych przez naszych klientów, prawo międzynarodowe jest jednym z obszarów prawa, w ramach którego kancelaria się specjalizuje. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w pisaniu i opiniowaniu umów. Udział w licznych negocjacjach oraz szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami przekłada się na skuteczność podejmowanych działań. Znajomość regulacji dotyczących handlu, przewozów towarów krajowych i międzynarodowych poparta wieloletnim doświadczeniem.

Ochrona Danych osobowych

stanowi istotny element naszej codziennej pracy. Z racji obszernych zmian w prawie wynikających z wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych osób fizycznych została stworzona odrębna sekcja odpowiedzialna za audyty, wdrożenia i nadzór w zakresie zapewnienia zgodności z RODO. W ramach wskazanego obszaru prowadzimy szkolenia skierowane zarówno do przedsiębiorców jak i pracowników.

Usługi z zakresu prawa rodzinnego

są świadczone z uwagi na bogate doświadczenie w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy małżonkami i małżonkami a dziećmi, tj. sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty, sprawy o podział majątku.

Kontakt

Kinga Łuniewska

ul. Kilińskiego 10 lok. 1, 15-089 Białystok

ul. Długa 16a lok. 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Partnerzy biznesowi